می‌توان حرکت خورشید در آسمان را اولین معیار اندازه‌گیری احتمالی انسان برای درک گذر زمان دانست. درباره‌ی این‌که از چه زمانی بشر ساعت آفتابی ساخته اطلاع درستی در دست نیست امّـا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد مصریان در 1500 سال پیش از میلاد مسیح از یک ساعت آفتابی ابتدایی استفاده می‌کرده‌اند.

مبنای طراحی ساعت آفتابی تشکیل و تغییر مکان سایه است و از آنجا که ساعت آفتابی، زمان ظاهری حرکت خورشید در آسمان را نشان می‌دهد، همواره اختلافی با ساعت‌های مکانیکی دارد.

انواع متفاوتی از ساعت‌های آفتابی در دوره‌های مختلف ساخته شده‌اند که هر کدام معیاری برای نمایش فرهنگ، هنر و تمدن آن عصر است. طرحی که برای شما آماده کرده‌ایم، یک ساعت آفتابی افقی است. طراحی این ساعت بستگی به عرض جغرافیاییِ جایی دارد که می‌خواهید در آنجا از ساعت استفاده کنید. ما برای پنج عرض جغرافیایی در ایران این ساعت را طراحی کرده‌ایم. این پنج طرح با تقریب خوبی کلّ ایران را پوشش می‌دهند، فقط کافیست که از بین طرح‌ها، نزدیک‌ترین عرض جغرافیایی را به عرض جغرافیایی محل خود انتخاب کنید.

آیا می‌توانید یک ساعت آفتابی دقیق‌تر برای شهر خود طراحی کنید؟