ما هم در موزه ملی علوم و فناوری تلاش کردیم با فعالیت‌های گوناگون به جدول تناوبی بپردازیم. دو رویداد با نام‌های جدولیف (اسفند ۱۳۹۷) و جدولیم (بهمن ۱۳۹۸) برگزار کردیم تا این جدول را با استفاده از بازی، سرگرمی و دیگر فعالیت‌های هیجان‌انگیز بهتر بشناسیم و با اهمیتی که عنصرها در لحظه لحظه زندگی ما دارند، آشناتر شویم. همین‌طور مطالب مختلفی درباره عنصرها در صفحه اینستاگرام iypt2019iran نوشتیم، در وبگاه موزه جدول تناوبی تعاملی‌ای برای آشنا شدن با ویژگی‌های عنصرها ساختیم، بازی آنلاینی درباره کاربرد عنصرها در زندگی روزمره درست کردیم و در نهایت داستان‎‌هایی کوتاه و جالب درباره چند عنصر شیمیایی نوشتیم. این داستان‌ها در ابتدا بخشی از صفحه هم‌نشینی با علم بودند، اما بعد به این صفحه آمدند تا در کنار فعالیت‌های دیگرِ مربوط به جدول تناوبی قرار بگیرد.

در این صفحه بخشی از فعالیت‌های موزه علوم درباره جدول تناوبی را می‌بینید.

همکاران از ابتدا تاکنون

متن‌ها: مژده اخوان، سیما قاسمی

ویرایش متن‌های جدول تناوبی تعاملی: لیلا خسروی

آماده‌سازی صفحات جدول تناوبی تعاملی: مهسا شکری، امید یزدانی

طراحی و اجرای بازی عنصرها: نعمیه رجب‌زاده، سهیل رضانژاد، مهسا صفری، محمد گوهری

داستان‌های کوتاه و جالب مربوط به عنصرهای شیمیایی را اینجا بخوانید.