طبیعت در قصه‌ها

قصه‌های محلیِ منطقه‌ی خودتان‌ را با هر زبان و گویشی که شنیده‌اید برای ما بفرستید.

نام و نام خانوادگی ارسال‌کننده‌ی قصه(ضروری)
محل سکونت(ضروری)
نام و نام خانوادگی قصه‌گو(ضروری)
(حداکثر حجم 64 مگابایت)
حداکثر اندازه فایل: 64 MB.
(اختیاری)
حداکثر اندازه فایل: 128 MB.
(اختیاری)
حداکثر اندازه فایل: 128 MB.
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.