ما یَ بُنِ جَنگَل کِشتهَ، اِ جَنگَل مَزَن و مَزَنتِ بی. روچ باپهَ و به تاخ و گَلگِ جَنگَل بَتُرُفَغَه…

بیز بیر آغاج اکدیک آغاج گونو گوندن بویودو بوداقلاندی. گونشین ایشیغی بوداقلارین یارپاقلاری آراسیندان شاخدی…

blank

ما یَک درخت بکاشته ودرخت کلون وکلوتر بشه. اَفتو لاولای شاخَه او برگا بتابی…

blank

نحن زرعنا شجرة، وكبرت الشجرة أكثر فأكثر، وأشرق ضوء الشمس من خلال أوراقها…

blank

ما یک درخت کاشتیم و درخت بزرگ و بزرگ‌تر شد. نور خورشید لابه‌لای شاخ و برگهایش تابید…

blank

ما یک درخت کاشتیم و درخت بزرگ و بزرگ‌تر شد. نور خورشید لابه‌لای شاخ و برگهایش تابید…

blank

ئیمه یِه دارِه نایمِن، وه ئه دارَه کَلین و کَلین‌تِر بیو. نیور خوُه ر ده لای شاخو و برگیلِه تاوِیا…

blank

امان ایته درخت بکاشتیم درخت هر روز‌ پیله پیله تر بوبوست…خورشید نور هم از لابه‌لان شاخ و برگان درختان بتابسته…

blank

ُ…ما یه داري كاشتيم وُ دار گپ وُ گَفتَر وُوبي. نور اَفتو لابه‌لِي لُخچِيل وُ بَلگَلش زَل

blank

ُاما اَتا دار دکاشتمی. دار گهت و گهته بهیه افتاب سو وه ولگ و شاخه ی جا در زو…