هما جاها که بازِ گُئرِهن و دَغارِ یخِ بَسته، پائیزِش چه طوَرِن؟

بوز دونموش اولکه‌‌نی هر زامان قار بوروموشدو. او زامان پاییزلاری نئجه ایمیش؟

blank

مُلکِ اّخی اَمِشَ پَر از برف بو. نَفَه پاییزشو شطو بو؟

blank

كانت أرض المثلجه دائمًا مغطاة بالثلوج، فكيف كان خريفهم؟

blank

سرزمین یخی همیشه پوشیده از برف بود، پس خزان‌شان چی رقم بود؟

blank

در سرزمین یخی همه جا همیشه پوشیده از برف بود، پس پائیزشان چه شکلی بود؟

blank

سرزمین یه‌خی هه میشه پوشیده ده برف بیو، پس پای زیان چه شکلی بیو ؟

blank

سرزمین یه‌خی هه میشه پوشیده ده برف بیو، پس پای زیان چه شکلی بیو؟

blank

ُسرزمين يخي، كُل رو پر برف بي، پ پاييزشون چ گَردِي بي؟