کهکشان راه شیری!برچسب

موزه تاریخ طبیعی آمریکا موزه تاریخ طبیعی امریکا  که یکی از مشهورترین موزه های امریکاست از سال 1869 در نیویورک شروع به کار کرده است و ماموریت جهانی خود را در زمینه کشف ، تفسیر و انتشار اطلاعات در زمینه فرهنگ