موزه کودک هوستونبرچسب

موزه کودک هوستون از سال 1981 ، با شعار یادگیری خلاقانه و آموزش های کودک محور فعالیت خود را در زمینه آموزش کودکان آغاز کرده است. این موزه یک سازمان غیرانتفاعی و خصوصی است و بازدید سالانه بیش از یک