موزه هنرهای مدرن پاریسبرچسب

موزه هنر مدرن پاریس در زمان شیوع  Covid19 تا اطلاع ثانوی بسته است و بیشتر از طریق صفحات مجازی اقدام به فعالیت و معرفی آثار موزه کرده است:1-     اپلیکیشن های  موبایل معرفی موزههر فرد خودش می تواند با یک برنامه