منصور غلاميبرچسب

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در یادداشت صفحه اول روز شنبه 31 فروردين 99 روزنامه ایران باعنوان «آموزش عالی و بیماری کووید-۱۹» بر ضرورت فعال نگاه داشتن و حتی تشدید و توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها بویژه تمرکز