شیوع بیماری کرونابرچسب

پروژه «هم‌نشینی با علم» با همت موزه ملی علوم و فناوری ایران و با هدف طراحی و تولید فعالیت‌های مختلف علمی برای سرگرم کردن خانواده‌ها و با شعار «هر روز هفته یک فعالیت متفاوت داریم» در دوران شیوع بیماری کرونا