سخن‌گاه اندیشه راهبردیبرچسب

سلسله گفتگوهای سار(سخن‌گاه اندیشه راهبردی) با همت موزه ملی علوم و فناوری ایران به صورت هفتگی و هر جمعه ساعت 17 به صورت آنلاین برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، با تصویب شورای سیاست‌گذاری سار،