ایکومبرچسب

رئیس جدید ایکوم برای همه اعضا پیامی مبنی بر وحدت و  خوش بینی ارسال کرد. به دنبال استعفای ناگهانی سوای آکسوی، رئیس منتخب ایکوم  در 19 ژوئن سال 2020، هیأت اجرایی ایکوم، آقای آلبرتو گارلندینی، یکی از دو معاون رئیس کنونی

همکاران عزیز ایکوم، اعضای محترم جامعه جهانی موزه‌داری من با ارسال این پیام استعفای خود از ریاست ایکوم را اطلاع می‌دهم. به همین منظور پیرو نامه‌ای در تاریخ 19 ژوئن سال 2020  خطاب به هیات اجرایی ایکوم  دلایل و انگیزه خود