آنلاینبرچسب

سلسله گفتگوهای سار(سخن‌گاه اندیشه راهبردی) با همت موزه ملی علوم و فناوری ایران به صورت هفتگی و هر جمعه ساعت 17 به صورت آنلاین برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، با تصویب شورای سیاست‌گذاری سار،

گالری‌های موزه ملی علوم و فناوری را آنلاین تماشا کنید موزه ملی علوم و فناوری ایران به منظور حفظ ارتباط خود با مخاطبان و علاقه‌مندان حوزه علمی و فناوری اقدام به معرفی آثار گالری‌های این مجموعه در قالب برنامه زنده اینستاگرامی