گفتگوهای سار

گفتگو با محمد کرام الدینی، نویسنده و مترجم علم، با موضوع: خودآموزی و ترویج علم

جمعه 10 مرداد 1399

براي مشاهده ويدئو كليك كنيد.