گفتگوهای سار

گفتگو با مجید سروری، رئیس هیأت مدیره و موسس شرکت فناوری هوشمند درخت دوست، با موضوع: باغ هوشمند برای همه

جمعه 3 مرداد 1399

براي مشاهده ويدئو كليك كنيد.