گفتگوهای سار

گفتگو با مسعود بُربُر، داستان نویس و پژوهشگر روایت، با موضوع: شب های داستان خوانی، کارویژه ی تمدنیِ روایت رهایی بخش

جمعه 27 تیر 1399

براي مشاهده ويدئو كليك كنيد.