گفتگوهای سار

گفتگو با افسانه احسانی، کارآفرین حوزه گردشگری پایدار و هنرهای بومی با موضوع: کارآفرینی اجتماعی در مناطق روستایی

جمعه 13 تیر 1399

براي مشاهده ويدئو كليك كنيد.