به‌طور کلی انتشارات موزه در سه حوزه زیر فعالیت می‌کند:
• علم برای عموم مردم (علم به زبان ساده، تاریخ و فلسفۀ علم، زندگی‌نامۀ دانشمندان)
• کودکان و نوجوانان (کتاب‌های علمی و آموزشی)
• تخصصی موزه‌داری

در حال حاضر این انتشارات 19 عنوان کتاب به‌صورت چاپی و الکترونیک در این موضوع‌ها منتشر کرده است:
• داستان‌های علمی-تخیلی
• مدیریت و تکنولوژی
• موزه و موزه‌داری
• محیط‌زیست
• تاریخ علم
• علوم – آزمایش