گالری دنیای حرکت

هدف از ایجاد این گالری نمایش جنبه‌های مختلف حرکت در محیطی تعاملی، مهیج و مبتنی بر تجربه مستقیم است تا تجربیات و نگرش بازدیدکننده را درباره موضوع حرکت به چالش کشیده و انگیزه یادگیری بیشتری را ایجاد کند.
در کنار آثار تعاملی واقع در مرکز گالری دنیای حرکت، طراحی محیطی این گالری نیز در راستای القای حس حرکت و انتقال بخشی از محتوای آموزشی انجام شده است. گرافیک دیوار سمت راست حضور حرکت در همه مقیاس‌ها و دیوار سمت چپ برخی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای حرکت و محدود بودن این الگوها در عالم را نشان می‌دهد. دیوار انتهایی گالری هم در دو بخش نمایشی (بخش بالا) و تعاملی (بخش پایین) به مفهوم انتقال حرکت اشاره دارد. بازی‌های تعاملی این بخش برای اولین بار در موزه علوم و فناوری، به‌صورت دیواری برای رده‌های سنی مختلف ساخته شده است. در LCDها (در دو طرف در ورودی) نیز فیلم‌هایی با موضوع حضور و نقش علم حرکت در توسعه صنعت و فناوری نمایش داده می‌شود.

 

اطلاعات

تاریخ:
پروژه بعدی