گالری از مورس تا موبایل

در گالری مورس تا موبایل، سیر تحول وسایل ارتباط جمعی از تلگراف تا موبایل را در دو بخش ایران و غرب به نمایش درامده است. از دیرباز انسان‌ها برای براورده شدن نیازهای روزمره نیاز به ارتباط داشته است و برای براورده شدن این نیازها و تبادل علم و دانش همواره راه‌های مختلفی را تجربه کرده اند و از این رو برای گسترش ارتباطات، ابزار های مختلف نیز پیشرفت کردند و موجب پیدایش وسایل ارتباط جمعی شد که امروزه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دور تا دور گالری روی دیوار تصاویر مختلف مربوط به زمان‌های مختلف نمایش داده شده و با یک خط زمانی که نشانگر سال‌های مختلف است دو بخش وقایع ایران و غرب از یکدیگر مجزا می‌شود.  تصاویر افراد مشهور در این سیر تحول نیز در دو  تابلوی دیواری نمایش داده می‌شوند. 

دستگاه‌های قدیمی مورس، کد مورس ، انواع گوش های تلفن قدیمی، گرامافون، تله تایپ، کامیپوتر قدیمی و گوشی های همراه قدیمی در این گالری در معرض نمایش قرار دارند. مخاطب با تماشای این ابزارهای قدیمی با تغییرات در دوره های مختلف، نقش الکتریسیته در این تغییرات و چگونگی ورود هریک از وسایل ارتباط جمعی به ایران آشنا می‌شود. 

 

اطلاعات

تاریخ:
پروژه قبلی
پروژه بعدی