گالری ابزارهای نجوم قدیم

گالری ابزار نجوم قدیم، نمایشگاهی است برای نمایش ابزارهای رصد آسمان در رصدخانه های مشهور دوره اسلامی مانند رصد خانه های مراغه و سمرقند.
این گالری برمبنای برج مرکزی رصدخانه مراغه بنا شده است و ابزارهای به نمایش درآمده در این گالری براساس رساله مؤیدالدین عرضی از منجمان رصدخانه مراغه ، هرچند در اندازه کوچک و بصورت نمایشی ساخته شده است. ابزارهایی مانند اسطرلاب، ذات الحلق، حلقه اعتدالین، ذات الربعتین، ربع جداری و…. با بازدید از این گالری اطلاعاتی درباره رصدخانه‌های قدیم، نظریه زمین مرکزی، چگونگی اندازه گیری مختصات اجرام آسمانی ، کاربرد ابزارهای مختلف، صورت های فلکی دوازده گانه در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

اطلاعات

تاریخ:
پروژه قبلی
پروژه بعدی