توجه به مخاطبان به ویژه عموم مردم یکی از مهمترین ارزش‌های موزه می‌باشد، از این رو این موزه همواره نسبت به اجرای الزامات موثر در افزایش رضایت مخاطبان، مطابق منشور حقوق شهروندی اهتمام ورزیده و آن را سرلوحه امور خود در راستای نیل به توسعه پایدار قرار داده است.

موزه ملی علوم و فناوری به منظور اجرای صحیح و دقیق ماموریت‌های خود، در راستای نیل به اهداف استراتژیک سازمانی و نظر به جایگاه حائز اهمیت مخاطبان مطابق ماده 9 تصویب‌نامه شماره 1127128 موضوع «حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری» سعی نموده است راهبردهای مورد نیاز جهت مشارکت مخاطبان را مطابق شرح ذیل فراهم نماید.

  1. برخی از طرح‌ها و لوایح یا دستورالعمل‌های اداری مرتبط با حقوق افراد پس از تایید پیش‌نویس و قبل از تصمیم نهایی، طی مدت سه هفته از طریق وبگاه موزه در اختیار عموم جهت اظهارنظر قرار گیرد و پس از دریافت انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام گردد.
  2. اداره توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی به عنوان متولی مدیریت شکایات، ‌انتقادات و پیشنهادات بایستی نسبت به عملکرد صحیح درگاه‌های دریافت پیشنهادات، شکایات و انتقادات اطمینان حاصل نماید.
  3. گزارشات عملکرد شامل عملکرد سالانه موزه ملی علوم و فناوری بایستی به صورت دوره‌ای توسط مدیریت برنامه‌ریزی، نظارت، تحول اداری و بهره‌وری تهیه و تنظیم شود و توسط اداره توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی در سامانه شفافیت موزه به آدرس https://shafaf.inmost.ir در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
  4. خدمات موزه علوم و فناوری بایستی به صورت مستمر و از طریق میز خدمت وبگاه و پنجره واحد دستگاه به آدرس http://my.inmost.ir در اختیار عموم مردم قرار دارد.
  5. شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تعاملی بایستی توسط دفتر روابط عمومی و امور بین الملل همواره بروزرسانی شده و جهت ارتباط مستمر با شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.
  6. شهروندان می‌توانند از بخش سوالات متداول به پاسخ‌های موردنظر جهت دریافت خدمات دست یافته و اداره توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی با همکاری واحدهای مربوطه موظف به بروزرسانی و تکمیل سوالات با توجه به نیازهای دریافتی از مخاطبان می‌باشد. همچنین در صورت نبود سوالات موردنظر، شماره تلفن‌های 88203530 و 09198962007 به صورت ويژه جهت ارائه اطلاعات و پاسخگویی در خصوص خدمات به شهروندان و خدمات گیرندگان ارجمند فراهم شده است.

سیف‌اله جلیلی