همکاران:

اتاق فکر (برنامه‌ریزی موضوعی سخنرانی‌های ماهانه و تعیین سخنران): زهرا اجاق (از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نعمت‌الله ارشدی، نعمت‌الله فاضلی (از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – دبیر نشست)، سیما قاسمی

همکاران واحد فناوری‌اطلاعات: مهسا شکری، سامان گرامی‌مقدم

سخنران: دکتر نعمت الله‌ فاضلی (دبیر سلسله‌ سخنرانی‌های ترویج علم در ایران معاصر)
عنوان: چگونه به ترویچ علم در ایران نگاه کنیم
زمان: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری

سخنرانی کوتاه دکتر نعمت‌الله فاضلی (دبیر سخنرانی‌ها) در مقدمه‌ی سخنرانی مهر ماه

سخنران: دکتر مقصود ‌فراستخواه
عنوان: تأملی در تأثیر اجتماعی علم
زمان: ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری

سخنرانی کوتاه دکتر نعمت‌الله فاضلی (دبیر سخنرانی‌ها) در مقدمه‌ی سخنرانی آبان ماه

سخنران: دکتر هادی‌ ‌خانیکی
عنوان: ترویج علم و حوزه‌ی عمومی
زمان: ۲۹ آبان ۱۳۹۸
مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری

سخنران: دکتر حسن نمک‌دوست
عنوان: رسانه‌ها و اجتماعی شدن شناخت
زمان: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
مکان: موزه‌ی ملی علوم و فناوری

فایل سخنرانی

سخنران دکتر‌ داریوش‌ رحمانیان
عنوان: مردمی‌نامه‌ نویسی، چیستی و چرایی
زمان: ۲۵ دی ۱۳۹۸
مکان: موزه‌ی ملی علوم و فناوری

سخنرانی کوتاه دکتر نعمت‌الله فاضلی (دبیر سخنرانی‌ها) در مقدمه‌ی سخنرانی بهمن‌ماه

سخنران: دکتر محمد حسین‌ پاپلی‌ یزدی
عنوان: روند توسعه‌ی جغرافیای کلاسیک و مردمی
زمان: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی