مدرسۀ علم: گزارش

«او هم انسان است و خلاقیت دارد»

اواسط مهرماه، ویدئویی به دست ما رسید که در آن چند دانش‌آموز، تئاتری صوتی اجرا می‌کردند؛ ویدئو هم روایت تصویری همین نمایش صوتی بود، با عکس و نقاشی و چیزهای دیگری که در کنار هم تدوین شده بودند. اما چیز عجیبی در این ویدئو وجود داشت، این صرفاً یک تئاتر ساده نبود، کار تعدادی دانش‌آموز کم‌سن‌وسال بود که آشکارا بدون ابزارهای فنی کافی چنین کاری ساخته بودند. در گزارش «او هم انسان است و خلاقیت دارد» با تعدادی از این دانش‌آموزان و آموزگارشان به صحبت نشستیم.

نویسنده: سهیل رضانژاد
مصاحبه‌کننده: کاوه فرجادمنش
طراح موشن: پردیس حکمی
تهیه‌کننده: صونا آقابابایی
موسیقی: Steve Combs