به وقت معما

پاسخ معماها را می توانید روز اختتامیه جشنواره (۳۰ آبان) در این صفحه ببینید.