تاریخ علم

جمعه - ۳۰ آبان

تاریخ غافلگیر می‌کند

پنجشنبه - ۲۹ آبان

 زکریای رازی و علم تقطیر

1-187x300

مال‌هایی و جذرهایی برابر با عددی هستند!

چهارشنبه - ۲۸ آبان

مهندسان در عمل ممارستی ندارند و…!

صحبت‌های باوند بهپور و مونا طبیبیان را در مورد بوزجانی و هندسه‌ی ایرانی بشنویم.