مفاهیم علمی و زیست روزمره‌ی ما در ایران

کاربردهای علم فقط در فضا و شناخت عالم یا در آزمایشگاه‌های بزرگ فیزیک ذرات بنیادی یا آزمایشگاه‌های پژوهشی شیمی و پژوهشگاه‌های علوم زیستی یا پزشکی نیست؛ در زندگی روزمره‌ی ما بسیاری پدیده‌ها وجود دارد که علم آن‌ها را تبیین می‌کند و می‌تواند کمک کند تا با ارتباط بین پدیده‌ها جهان اطراف را طور دیگری درک کنیم و این درک را برای بهبود کیفیت زندگی به کار ببریم. در صفحه‌ی هم‌نشینی با علم در موزه‌ی ملی علوم و فناوری تلاش می‌کنیم به کاربردهای علم در آشپزخانه، خیابان، محل کار و زندگی بپردازیم و از راه آشنایی با این کاربردها کمی هم با روش علم در تبیین پدیده‌ها و شناخت جهان آشنا شویم. به این صفحه سر بزنید و مطالب را بخوانید و از تجربه‌های خودتان در خانه و خیابان برای ما بگویید، از تجربه‌هایی که به تبیین علمی از پدیده‌ها که در این صفحه آمده مربوط‌اند.