محل موزه علوم و فناوری روی نقشه

نشانی: خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر، بالاتر از موزه ملی ایران، ساختمان سابق کتابخانه ملی

مترو

مترو امام خمینی، خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر

مترو حسن آباد، خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر

اتوبوس

خطوط منتهی به ترمینال فیاض بخش، خیابان سی تیر

خط راه آهن- هفت تیر، ایستگاه سی تیر، خیابان سی تیر

اتومبیل شخصی

میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، خیابان سی تیر

توجه:

متاسفانه موزه علوم پارکینگ ندارد. اگر خوش‌شانس باشید ممکن است بتوانید در خیابان سرهنگ سخایی (خیابان سی‌تیر، سیصد متر بالاتر از موزه) جای پارک پیدا کنید!