نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری ایران در جشنواره بین‌المللی علم پویا به مدت 6 روز از تاریخ 28 بهمن تا 3 اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران با هدف ترویج علم و ایجاد محبت به علم آموزی برگزار می‌شود. در این نمایشگاه آثاری از مجموعه‌ علوم قدیم شامل: ترازها، گرانکش‌ها، نجوم ، الحیل و در مجموعه علوم جدید شامل: آونگ‌ها و ژیروسکوپ‌ها در ساختار تعاملی به نمایش درخواهد آمد.

blank
blank
blank
blank
blank