موزه ملی علوم و فناوری ایران به جز نمایشگاه‌هایی که در ساختمان اصلی موزه دارد، بخشی از فعالیت‌های خود را در خارج از موزه برگزار می‌کند. شما می‌توانید متقاضی این فعالیت‌ها و میزبان ما در این برنامه‌ها باشید. از آن‌جا که بسیاری در تهران و شهرهای دیگر، به راحتی امکان دسترسی به موزه را ندارند، بنابراین به منظور تحقق عدالت آموزشی، این آمادگی را داریم که در صورتِ وجود شرایط و پیش‌نیازها، موزه را به شهر و محلۀ شما بیاوریم.

تا کنون بیش از 40 نمایشگاه خارج از موزه در چهار گوشه کشور برگزار کرده‌ایم و امیدواریم به زودی به محله شما بیاییم. شهرداری‌ها، اداره‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مدارس، شرکت‌ها و مراکز صنعتی می­‌توانند میزبان ما و درخواست کننده برگزاری این نمایشگاه‌­ها باشند.