ردیف عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA اطلاعات تماس
1 ارائه خدمات بازديد از موزه علم و فناوری
18072417000
فروش بليت موزه علم و فناوری
18072417100
الکترونیکی راهنمای خدمت لینک لینک فروش بلیت سوالات متداول SLA واحد روابط عمومی
88851452 – 88203530
2 ارائه خدمات بازديد از موزه علم و فناوری
18072417000
رزرو بازديد گروهی از موزه علم و فناوری
18072417101
الکترونیکی راهنمای خدمت لینک لينك رزرو بازديد گروهی سوالات متداول SLA واحد روابط عمومی
88851452 – 88203530
3 فرهنگ سازی علم و فناوری
18072418000
فرهنگ سازی علم و فناوری
18072418000
الکترونیکی راهنمای خدمت لینک لینک درخواست نمایشگاه سیار سوالات متداول SLA واحد روابط عمومی
88851452 – 88203530