• کسب رتبه سوم موزه برتر کشور در چهار شاخص «اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی»، «پژوهش»، «کودک و نوجوان» و «خلاقیت و نوآوری» در سال 1401
 • کسب رتبه دوم موزه برتر کشور در چهار شاخص «بازدید»، «آموزش»، «گردآوری» و«معرفی» در سال 1401
 • موزه برتر کشور در سه شاخص «رسانه و فضای مجازی»، «آموزش» و «کودک و نوجوان» در سال 1400
 • کسب رتبه دوم و سوم جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری کشور در دو شاخص«تبلیغات و انتشارات در راستای مدیریت سبز» و «اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها» در سال 1399
 • موزه برتر کشور در «شاخص کودک و نوجوان» در سال 1398
 • موزه برتر کشور در سه شاخص«آموزش»، «توسعه مدیریت» و «خلاقیت و نوآوری» در سال 1397
 • دریافت جایزه نخستین دوره ملی تعالی صنعت گردشگری و «گواهی اشتهار به تعالی یک الماس» در سال 1397
 • برنده جایزه نقدی در رویداد بین‌المللی چین در سال 2018 (سال 1397)
 • موزه برتر کشور در شاخص‌های «توسعه مدیریت، خلاقیت و آموزش» در سال 1396
 • دریافت جایزه هجدهمین دوره ترویج علم ایران در سال 1396
 • موزه برتر کشور در شاخص‌های «پژوهش، توسعه مدیریت، کودک و نوجوان، آموزش، بازدید، خلاقیت و نوآوری» در سال 1395
 • موزه برتر کشور در شاخص‌های «بازدید از موزه»، «گردآوری»، «معرفی»، «توسعه مدیریتی»، «خلاقیت و نوآوری»، «تلاش برای بقاء»، «روز جهانی موزه» و «کودک و نوجوان» در سال 1395