مطالب توسط کارشناس فنی

نسبیت در جیب شما

در اخبار علمی و فیلم‌های علمی‌تخیلی درباره‌ی نسبیت اینشتین می‌شنویم اما شاید ندانیم کاربردی از نسبیت را در جیبمان داریم. محاسبات نسبیتی این را ممکن کرده‌اند که تلفن همراه شما با این دقت تعیین کند کجا هستید و بتوانید با کمک آن مسیریابی کنید.