هيئت امنا/مصوبات

معرفي هيئت امناي موزه ملی علوم و فناوری:

هيئت امنا بالاترين ركن سياست­گذاري و تصميم گيري حقوقي موزه ملي علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران است. اولين هيئت امناي مستقل موزه پس از مذاكرات رياست وقت موزه با وزير محترم وقت وزارت علوم تحقيقات و فناوري طي نامه شماره ۱۵/۸۷۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ معرفي و اولين جلسه خود را در تاريخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ تشكيل داد. در اين جلسه مقرر شد كه اين هيئت ۲ جلسه در سال و در صورت نياز، جلسات ديگري با هماهنگي دبير و رئيس هيئت امنا تشكيل دهد. اين هيئت داراي يك كميسيون تخصصي بنام كميسيون دائمي است و وظيفه آن بررسي كارشناسي و تخصصي دستور جلسات هيئت امنا مي‌باشد كه قبل از هر جلسه هيئت امنا، حداقل دو بار تشكيل جلسه مي‌دهد. هيئت امناي موزه از ابتداي تاسيس تا كنون جلسات خود را بطور منظم تشكيل داده كه مصوبات آن در ادامه آورده شده است.

اعضاي حقوقي هيئت امنای موزه ملی علوم و فناوری:

  1. آقای دکتر محمد علي زلفی گل – رييس هيئت امنا(وزير علوم)
  2. آقاي دكتر سيف اله جليلي – دبیر هيئت امنا(رئيس موزه)
  3. آقای دکتر محمد سلیمانی(رئيس مركز هيئت امناي وزارت علوم)
  4. آقاي دكتر سيدضيا هاشمي – رئیس کمیسیون دائمی(استاد دانشگاه تهران)
  5. آقای دکتر یوسف نوری(وزير آموزش و پرورش)
  6. آقای دکتر سیدرضا فاطمی امین(وزير صنعت و معدن و تجارت)
  7. آقای دکتر علیرضا زاکانی(شهردار تهران)
  8. آقاي مهندس رضا بختياري(نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور)
  9. آقای مهندس سید عزت الله ضرغامی(وزیر میراث فرهنگی)
  10. آقاي دكتر بهمن نامور مطلق(رئيس فرهنگستان هنر)
  11. آقاي دكتر غلامعلي حداد عادل(رئيس فرهنگستان زبان وادب)
  12. آقاي دكتر سید علیرضا مرندي(رئيس فرهنگستان علوم پزشكي)
  13. آقاي دكتر داوري اردكاني(رئيس فرهنگستان علوم)
  14. آقاي دكتر حجت اله ايوبي(دبير كل يونسكو)

اعضاي حقیقی هيئت امنای موزه ملی علوم و فناوری:

  1. آقاي دكتر محمدجواد فتحي
  2. آقاي دكتر سورنا ستاري
  3. ﺧانم دكتر اشرف بروجردي
  4. آقاي دكتر محمود واعظي
  5. آقاي دكتر سيداحمد محيط طباطبايي
  6. آقاي دكتر رضا منصوري

وظايف و اختيارات هيئت امنا:

 • تصویب آیین نامه داخلی
 • تصویب سازمان اداری موزه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
 • بررسی و تصویب بودجه موزه که از طرف رئیس موزه پیشنهاد می شود.
 • تصویب بودجه تفصیلی موزه
 • تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موزه
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 • تعیین حسابرس و خزانه دار برای موزه
 • کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد، پس از تائید وزارتخانه مربوطه قابل اجرا می باشد.
 • پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی (کارشناسان و …) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه ی علوم تحقیقات و فناوری قابل اجرا می باشد.
 • تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه، حق التالیف و نظایرآن.
 • بررسی گزارش موزه که ازطرف رئیس موزه ارائه می شود.
 • تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی موزه که بمنظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوطه قابل اجرا خواهد بود

اعضای حقوقی کمیسیون دائمی موزه ملی علوم و فناوری:

  1. آقاي دكتر سيدضيا هاشمي(استاد دانشگاه تهران)
  2. آقاي دكتر سیف اله جليلي(رئيس موزه)
  3. آقاي مهندس سعید پازانی(معاون اجرایی موزه)
  4. آقای دکتر سعید رضایی(نماینده مركز هيات امناي وزارت علوم)
  5. آقای دکتر علیرضا زاکانی(شهردار تهران)
  6. آقای مهندس سید عزت الله ضرغامی(وزیر میراث فرهنگی)
  7. آقاي دكتر داوري اردكاني(رئيس فرهنگستان علوم)
  8. آقاي مهندس رضا بختياري(نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور)

اعضای حقیقی کمیسیون دائمی موزه ملی علوم و فناوری:

  1. آقای دکتر سید نصرت الله ضرغام
  2. آقای دکتر غلامرضا ظریفیان
  3. آقای دکتر اسماعیل جلیلی
  4. آقای مهندس علی زرافشان

مصوبات هيئت امنا: