حیات‌وحش پاقلات

بوم‌رنگ > حیات‌وحش پاقلات

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰

پاقلات به دلیل تپه ماهوری و ارتفاعات خوبی که دارد زیستگاه خوبی برای گونه‌‌های جانوری همچون قوچ و میش و کل و بز است که به دلیل شکار بی‌رویه، برخی از این گونه‌های جانوری در حال نابودی بودند. همچنین تعداد زیادی از پرنده‌های منطقه از جمله کبک جیرفتی که فقط در این منطقه وجود داشتند، از بین رفته و تعدادشان انگشت شمار شده بود. اما با فرهنگ‌سازی، کمک و حرکت‌های مردمی به خوبی از منطقه حفاظت شده و برای احیای محیط‌زیست منطقه تلاش‌هایی شده است.

کنشگر