پلنگ میناب

بوم‌رنگ > پلنگ میناب

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰

در منطقۀ میناب، چون پلنگ نمی‌تواند غذای خود را در چرخۀ غذایی تأمین کند، به دام‌های روستاییان منطقه حمله می‌کند. به همین خاطر روستاییان چاره‌ای جز کشتن پلنگ ندارند. طی سال‌های گذشته تعدادی از پلنگ‌ها به‌خاطر تعارض با دامداران کشته شده‌اند. مرتضی آریانژاد برای حفظ این‌گونه از پلنگ‌ها در منطقۀ میناب با اقداماتی که انجام داده به کاهش این تعارض و حفظ جان پلنگ کمک کرده است.

کنشگر