همکاری با ما

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی از همکاری با پژوهشگران و مروجین علم در زمینه های مرتبط استقبال می کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در مدیریت امور پژوهش موزه تماس بگیرید.
تلفن مستقیم: ۸۸۸۰۷۷۶۲
تلفن گویا: ۸۸۹۳۶۰۵۹ (داخلی ۷۹۰۱)