فراخوان کارآموزی

دانشجويان كار آموزي موظف به رعايت موارد زير مي‌باشند:

  1. لازم است کارآموز ابتدا در سامانه ملی کارآموزی ثبت نام و آمادگی خود را برای کارآموزی به موزه اعلام کند. (‌آدرس سامانه:‌ https://karamouz.irost.org)
  2. اخذ فرم تقاضاي كارآموزي از كارشناس آموزشي رشته مربوطه و پركردن فرم توسط دانشجو که می‌بایست توسط مسئول مربوطه در دانشگاه مورد تاييد و امضا قرار گیرد.
  3. كارآموز ملزم به رعايت دقيق كليه قوانين، مقررات و ضوابط محيط كار است.
  4. كارآموز در چارجوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در محل كارآموزی و انجام ساير موارد طبق مقررات و دستورالعمل‌هاي واحد مربوطه مي‌باشد.
  5. كارآموز موظف است مسائل و مشكلات اداري خود را منحصراً ازطريق سرپرست مستقيم خود در واحد مربوطه حل و فصل نمايد.
  6. محل کارآموزی صرفا یکی از ساختمان‌های ستادی/ نمایشگاهی موزه/ شعب اصلی موزه در تهران و شهرستان است.
  • پس از اتمام دوره کارآموزی، برای کارآموزان گواهینامه صادر می‌شود.