سلسله نشست های ترویج علم

Poster0

مساله‌ی ترویج علم در ایران معاصر

ترویج علم مساله‌ای پیچیده و چندوجهی است که شرایط، شیوه‌ها، مدل‌ها و ابزار تحقق آن به‌ویژه در ایران نیازمند بازشناسی و تعریف دوباره است. هم‌چنین شناخت بهتر و همه‌جانبه‌ی شهروندان، یافتن نیازهای واقعی آن‌ها و در نظر گرفتن بافتار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروز ایران، می‌توان ترویج علم را به تلاشی آگاهانه، هدفمند و نتیجه‌بخش‌ تبدیل کرد.

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با هم‌فکری و همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با برگزاری سلسله سخنرانی‌هایی مساله‌ی ترویج علم در ایران را از ابعاد گوناگونی مورد نقد معرفت شناسانه‌ی صاحب نظران قرار می‌دهد. این سخنرانی‌ها به صورت ماهانه و در عصر آخرین چهارشنبه‌ی هر ماه برگزار خواهد شد. سخنرانی و پرسش و پاسخ‌ها ضبط و فایل صوتی آن در این کانال منتشر خواهد شد.
دبیر سخنرانی‌ها آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی، انسان‌شناس، از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند.

poster1

سخنران: دکتر نعمت الله‌ فاضلی (دبیر سلسله‌ سخنرانی‌های ترویج علم در ایران معاصر)
عنوان: چگونه به ترویچ علم در ایران نگاه کنیم
عنوان: ترویج علم و حوزه‌ی عمومی
زمان: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری

poster2


توضیحات: سخنرانی کوتاه دکتر نعمت‌الله فاضلی (دبیر سخنرانی‌ها) در مقدمه ی سخنرانی آبان‌ماه
سخنران: دکتر هادی‌ ‌خانیکی
عنوان: ترویج علم و حوزه‌ی عمومی
زمان: ۲۴ مهر ۱۳۹۸

مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری

poster3

توضیحات: سخنرانی کوتاه دکتر نعمت‌الله فاضلی (دبیر سخنرانی‌ها) در مقدمه ی سخنرانی آبان‌ماه
سخنران: دکتر هادی‌ ‌خانیکی
عنوان: ترویج علم و حوزه‌ی عمومی
زمان: ۲۹ آبان ۱۳۹۸
مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری