امکانات

  • فروشگاه آثار علمی و آموزشی
  • نمازخانه
  • حیاط
  • سرویس بهداشتی
  • دسترسی به فست فودهای کنار خیابان سی تیر