30 شهریور (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
31 شهریور (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
1 مهر (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

فناوری‎های بومی


امروزه می‎بینیم که با الهام گرفتن از دانش بومی جوامع کهن، روش‎ها و فناوری‎های مناسبی برای پیشرفت و توسعه ابداع شده است. سالن فناوری‎های بومی، به معرفی شاخه‎های مختلف علوم پایه می‎پردازد و دستاوردهای دانشمندان ایران و اسلام را در قالب آثار تعاملی و نیز فیلم‎های آموزشی به نمایش می‎گذارد. از جمله: آسِ‎باد، بادگیر، یخچال و ابزار نجومی رصدخانه مراغه.